Complexe getallen > Vergelijkingen
123456Vergelijkingen

Voorbeeld 2

Los de vergelijking `z^2+2z+5=0` op.

> antwoord

Deze vergelijking kun je oplossen met door kwadraat afsplitsen: `z^2 + 2z + 5 = 0` wordt `(z + 1)^2 - 1 + 5 = 0` en dus `(z+1)^2 = text(-4)` .

Omdat `text(-)4 = 4text(i)^2` wordt de vergelijking `(z+1)^2 = 4text(i)^2` .
Dus vind je twee complexe oplossingen: `z_1=text(-)1+2text(i)` en `z_2=text(-)1-2text(i)` .
Deze vergelijking heeft geen reƫle oplossingen.

Opgave 4

In Voorbeeld 2 zie je hoe je kwadratische vergelijkingen kunt oplossen door kwadraat afsplitsen. Je maakt dan gebruik van i 2 = - 1 .

a

Leg uit waarom `text(-)4 = 4text(i)^2` .

b

Laat zien hoe je zo de twee oplossingen vindt.

c

Laat zien hoe je dit ook met de formule van Euler kunt doen.

d

Laat zien hoe je de vergelijking in het voorbeeld ook met de abc-formule kunt oplossen.

e

Los nu zelf op: z 2 + 5 z + 10 = 0 .

verder | terug