Complexe getallen > Vergelijkingen
123456Vergelijkingen

Voorbeeld 3

Los de vergelijking `(z+1-text(i))^6=text(-i)` op.

> antwoord

Deze vergelijking kun je op dezelfde wijze oplossen als die in het eerste voorbeeld.

Daartoe schrijf je: `z+1-text(i)=rtext(e)^(text(i)φ)` en `text(-i)=text(e)^(1,5πtext(i))` .
Wanneer je dit in de gegeven vergelijking stopt, vind je: `(rtext(e)^(text(i)φ))^6=text(e)^(1,5πtext(i))` .
Dit betekent: `r^6=1` en dus `r=1` .
En ook: `6φ=1,5π+k·2π` zodat `φ=1/4pi + k*1/3pi` .

Ga dat zelf na. Hiermee kun je alle zes de complexe oplossingen vinden.

Opgave 5

In Voorbeeld 3 kun je zien hoe je de vergelijking ( z + 1 - i ) 6 = -i oplost.

a

Voer zelf die oplossing uit.

b

Bepaal nu de zes complexe oplossingen van deze vergelijking.

c

Controleer je antwoorden door invullen in de gegeven vergelijking.

Opgave 6

Bij het oplossen van vergelijkingen waarin complexe getallen voorkomen gebruik je vaak al bekende oplossingstechnieken.

a

Los op: 2 z + 5 i = 3 i z - 4 .

b

Los op: z + 1 z - i = 2 .

c

Los op: 3 z = 2 i .

verder | terug