Complexe getallen > Vergelijkingen
123456Vergelijkingen

Uitleg

Van het oplossen van vergelijkingen met complexe getallen heb je al het nodige gezien. Sterker nog: complexe getallen zijn ingevoerd om vergelijkingen te kunnen oplossen die tot dan toe onoplosbaar waren.

De oplossing van `z^2 = text(-)1` is (per definitie): `z = text(-i) vv z = text(i)` .

Maar hoe zit het nu met een vergelijking als `z^4 = text(-)1` ?
Welnu: daar helpt de formule van Euler.
Schrijf `text(-)1` in de poolvoorstelling `text(-)1 = 1*text(e)^(pi text(i) + k*2pi text(i))` .
De vergelijking wordt dan `z^4 = 1*text(e)^(pi text(i) + k*2pi text(i))` .
Dit geeft `z = (1*text(e)^(pi text(i) + k*2pi text(i)))^(1/4) = 1*text(e)^(0,25pi text(i) + k*0,5pi text(i))` .
En dit levert maar liefst vier verschillende waarden voor `z` op:

  • `z_1 = 1*text(e)^(0,25pi text(i))`

  • `z_2 = 1*text(e)^(0,75pi text(i))`

  • `z_3 = 1*text(e)^(1,25pi text(i))`

  • `z_4 = 1*text(e)^(1,75pi text(i))`

En als dat wordt gevraagd kun je deze antwoorden in de vorm `z = x + text(i)y` zetten. Je krijgt dan vaak wel benaderingen.

Opgave 1

In de Uitleg zie je hoe je de vergelijking `z^4 = text(-)1` wordt opgelost door gebruik te maken van z = r e i φ .

a

Bepaal zelf deze oplossing en schrijf alle vier de `z` -waarden in de vorm `x + text(i)y` .

b

Los op dezelfde manier op z 4 = 1 .

Opgave 2

Er zijn ook vergelijkingen waarin al meteen complexe getallen voorkomen, zoals `(1 + text(i))z = 2 - 2text(i)` . Dergelijke vergelijkingen los je net zo op als je altijd gewend bent: met de balansmethode.

a

Waarom is hier de oplossing `z = (2 - 2text(i))/(1 + text(i))` ?

b

Meestal wil je een oplossing hebben in de vorm `x + text(i)y` , pas dan heb je een complex getal als oplossing. Welke oplossing heeft deze vergelijking dus?

b

Los ook met de balansmethode op: `(1 + text(i))z = 2z - 2text(i)`

verder | terug