Complexe getallen > Vergelijkingen
123456Vergelijkingen

Verkennen

Opgave V1

Je kent de abc-formule voor het oplossen van kwadratische vergelijkingen.

a

Los nu op: `x^2+2x+2=0` . Welke twee complexe getallen vormen de oplossing?

b

Je kunt ook vergelijkingen met hogere machten oplossen. Los op: `x^4+16x^2=0` .

verder | terug