Complexe getallen > Vergelijkingen
123456Vergelijkingen

Testen

Opgave 13

Los de volgende vergelijkingen op in . (Benaderingen in twee decimalen.)

a

( z - i ) 3 = i

b

z 2 = 1 3 - 4 i

c

z 6 = 64 i

d

i z + 2 = 5 - 2 z

verder | terug