Complexe getallen > Complexe functies
123456Complexe functies

Inleiding

Een reële functie heeft een voorschrift dat bij een getal uit het domein (een deel van de reële getallen) een getal uit het bereik (ook een deel van de reële getallen) berekent. Zowel domein als bereik zijn deel van een getallenlijn en dus kun je met twee getallenlijnen (een `x` -as en een `y` -as) deze functie in beeld brengen als een grafiek.
Bij een complexe functie is het domein een deel van het complexe `Oxy` -vlak en het bereik ook. Om zo'n functie in beeld te brengen moet je dus twee keer het complexe vlak tekenen en aangeven welk complexe getal als functiewaarde bij het complexe origineel hoort.
Soms kun je zowel domein als bereik in één assenstelsel aangeven...

Je leert in dit onderwerp:

  • het begrip complexe functie kennen;

  • van sommige complexe functies domein en bereik weergeven in het complexe vlak.

Voorkennis:

  • werken met complexe getallen, ook in de poolvoorstelling;

  • de formule van Euler toepassen bij de schrijfwijze van complexe getallen;

  • met complexe getallen rekenen.

verder | terug