Complexe getallen > Complexe functies
123456Complexe functies

Verkennen

Opgave V1

Gegeven is het complexe getal `z=1+2text(i)` .
Hierna wordt steeds een complexe functie gegeven. Bereken telkens `f(z)` .
Leg ook uit, hoe `f(z)` in het complexe vlak kan ontstaan uit `z` .

a

`f(z)=2z`

b

`f(z)=text(i)z`

c

`f(z)=text(i)z+2`

d

`f(z)=z^2`

e

`f(z)=1/z`

verder | terug