Complexe getallen > Complexe functies
123456Complexe functies

Testen

Opgave 13

Gegeven is de complexe functie f met f ( z ) = ( 1 - i 3 ) z - i .

a

Bereken f ( 0 ) , f ( 2 ) , f ( 3 i ) en f ( 2 + 3 i ) .

b

Neem als domein D f = [ - 2 , 2 ] × [ - 3 , 3 ] en beschrijf het bijpassende bereik.

c

Door middel van welke afbeeldingen ontstaat dit bereik uit het gegeven domein?

d

Voor welke waarde van z geldt: f ( z ) = z ?

Opgave 14

De functie f heeft als domein alle complexe getallen waarvoor | z | 3 en `text(-)0,25pi le text(arg)(z) le 0,25pi` . Teken het bijpassende bereik als

a

f ( z ) = z 2

b

f ( z ) = ( 3 + 4 i ) z

c

f ( z ) = 0,5 i z + 3 - i

verder | terug