Lineair programmeren > Beslissingsproblemen
12345Beslissingsproblemen

Voorbeeld 2

Gebruik de gegevens uit het Voorbeeld 1.

Bij de koffiebranderij is een lineair programmeringsmodel opgesteld:

  • het aantal pakken Zilvermerk per week

  • het aantal pakken Roodmerk per week

De doelfunctie is .
De randvoorwaarden zijn:

Bij welke weekproductie is de winst zo groot mogelijk?
Gebruik de randenwandelmethode.

> antwoord

De hoekpunten van het toegestane gebied zijn:
, , , en

De winst in deze punten is achtereenvolgens:

  • In : euro.

  • In : euro.

  • In : euro.

  • In : euro.

  • In : euro.

De maximale winst wordt in punt behaald.

Opgave 6

Gebied wordt begrensd door:

De doelfunctie is , waarbij en geheel moeten zijn.

a

Teken het gebied .

b

Bepaal met behulp van de randenwandelmethode het maximum en het minimum van op het gebied .

verder | terug