Lineair programmeren > De simplexmethode
12345De simplexmethode

Inleiding

De simplexmethode is een methode om een lineair optimaliseringsprobleem op te lossen. De techniek werd in 1947 door George Dantzig ontwikkeld. De simplexmethode lost een zo´n probleem in een eindig aantal stappen op, of stelt de onoplosbaarheid van het probleem vast. Het is een algoritme waarvoor je kiest in de Excel Oplosser als je een lineair programmeringsprobleem wilt oplossen.
Dit onderdeel is bedoeld voor leerlingen met wiskunde D.

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met spelingsvariabelen;

  • de simplexmethode om een lineair programmeringsprobleem op te lossen.

Voorkennis:

  • het begrip functie van meerdere variabelen en de bijbehorende randvoorwaarden;

  • een lineair programmeringsprobleem oplossen met behulp van Excel.

verder | terug