Lineair programmeren > De simplexmethode
12345De simplexmethode

Voorbeeld 1

Gegeven is de doelfunctie onder de randvoorwaarden:

Bereken met behulp van simplextableaus de maximale waarde van .

> antwoord

Voer nu drie spelingsvariabelen in. De simplextableaus krijgen vijf kolommen.
Het eerste simplextableau is:

De grootste coëfficiënt in de onderste rij is .
Van de verhoudingen en is de eerste het kleinst.

Het tweede simplextableau wordt:

De grootste coëfficiënt op de onderste rij is .
Van de verhoudingen en is de tweede het kleinst.

Het derde en laatste simplextableau wordt:

heeft een maximale waarde van .

Opgave 4

Bekijk het Voorbeeld.

a

Waarom is het derde simplextableau het laatste en weet je zeker dat je een maximale waarde voor hebt gevonden?

b

Welke waarden hebben de variabelen en als maximaal is? Wat zijn dan de waarden van de spelingsvariabelen?

Opgave 5

Gegeven is de doelfunctie onder de randvoorwaarden:

Bereken met behulp van simplextableaus de maximale waarde van .
Rond af op twee decimalen.

verder | terug