Lineair programmeren > De simplexmethode
12345De simplexmethode

Testen

Opgave 14

Maximaliseer onder de randvoorwaarden: , , en met behulp van de simplexmethode. Werk in twee decimalen nauwkeurig.

Opgave 15

Een fabrikant van televisies maakt twee verschillende televisies, T1 en T2. Er staan drie machines A, B en C ter beschikking. Machine A heeft een maximale maandelijkse capaciteit van uur, machine B van uur en machine C van uur. De winst op televisie T1 is € 300, de winst op televisie T2 is € 500. De vaste kosten bedragen €  per maand.
Voor het maken van televisie T1 zijn uur machine A en daarna uur machine B nodig. Voor het maken van televisie T2 zijn achtereenvolgens uur machine A, uur machine B en uur machine C nodig.
De fabrikant wil de winst maximaliseren.

a

Geef de doelfunctie en alle randvoorwaarden.

b

Bij welke productie is de winst maximaal? Maak hiervoor handmatig simplextableaus.

verder | terug