Verbanden > Formules en grafieken
123456Formules en grafieken

Inleiding

Op de iPhone is deze thermometer als app beschikbaar. De temperatuur staat er niet alleen in graden Celsius, maar ook in graden Fahrenheit. Dat komt omdat in veel Engelstalige landen met graden Fahrenheit wordt gewerkt. Voor het omrekenen van de ons vertrouwde graden Celsius naar graden Fahrenheit bestaat een formule. Daar kun je een grafiek bij maken.

Je leert in dit onderwerp:

  • het berekenen van de waarde van een afhankelijke variabele bij een gegeven waarde van de invoervariabele.

  • een grafiek maken bij een formule;

Voorkennis:

  • een formule kunnen gebruiken als rekenmethode.

verder | terug