Verbanden > Formules en grafieken
123456Formules en grafieken

Verkennen

Opgave V1

Op de iPhone is deze thermometer als app beschikbaar. De temperatuur staat er niet alleen in graden Celsius, maar ook in graden Fahrenheit. Dat komt omdat in veel Engelstalige landen met graden Fahrenheit wordt gewerkt. Voor het omrekenen van de ons vertrouwde graden Celsius naar graden Fahrenheit bestaat de formule:

graden Fahrenheit `=9/5 ×` graden Celsius `+32` .

a

Laat met behulp van deze formule zien dat `32`  °F bij `0`  °C hoort.

b

Bereken ook met de formule hoeveel graden Fahrenheit bij `100`  °C hoort.

c

Wat is het voordeel van dit plaatje van de thermometer boven een formule? En wat is het nadeel?

d

Je zou bij de formule voor het omrekenen van graden Celsius naar graden Fahrenheit een grafiek kunnen maken. Geeft een grafiek bij deze formule dezelfde informatie als het aflezen van de thermometer? Licht je antwoord toe.

e

Hoe maak je een grafiek bij deze formule?

verder | terug