Werken met variabelen > Balansmethode
123456Balansmethode

Inleiding

Je krijgt nu te maken met vergelijkingen met één variabele waarin als het ware twee formules met elkaar worden vergeleken. Je zoekt dan naar de waarde(n) van de variabele waarbij beide zijden van de vergelijking dezelfde uitkomst hebben.

Je leert in dit onderwerp:

  • een vergelijking zien als een balans waarvan aan beide zijden van het isgelijkteken de uitkomst gelijk moet blijven;

  • een vergelijking oplossen met de balansmethode.

Voorkennis:

  • rekenen, ook met negatieve getallen;

  • de begrippen formule, grootheid, (letter)variabele, eenheid, substitueren (invullen) en vergelijking;

  • uitdrukkingen herleiden door vermenigvuldigen van factoren en optellen/aftrekken van gelijksoortige termen;

  • bij een formule een rekenschema en een terugrekenschema opstellen en gebruiken om een variabele te berekenen.

verder | terug