Werken met variabelen > Haakjes in formules
123456Haakjes in formules

Inleiding

Door de rekenvolgorde zijn er soms in formules haakjes nodig. En ook kunnen in vergelijkingen haakjes voorkomen. Daar ga je nu kennis mee maken.

Je leert in dit onderwerp:

  • haakjes wegwerken en herleiden;

  • vergelijkingen met haakjes erin oplossen.

Voorkennis:

  • rekenen, ook met negatieve getallen, en de juiste rekenvolgorde gebruiken;

  • de begrippen formule, grootheid, (letter)variabele, eenheid, substitueren (invullen) en vergelijking;

  • uitdrukkingen herleiden door vermenigvuldigen van factoren en optellen/aftrekken van gelijksoortige termen;

  • bij een formule een rekenschema en een terugrekenschema opstellen en gebruiken om een variabele te berekenen;

  • een vergelijking oplossen met de balansmethode.

verder | terug