Lineair en hyperbolisch > Lineaire verbanden
123456Lineaire verbanden

Verkennen

Opgave V1

Niet overal op de wereld kun je met de euro betalen. In Denemarken bijvoorbeeld betaal je met de Deense Kroon (DKK). Een Deense Kroon is ongeveer € 0,13. Wil je bij een bank Deens Kronen kopen dan betaal je vaak ook nog transactiekosten, dat zijn kosten voor het werk dat de bank heeft aan het afhandelen van jouw betalingsopdracht. Stel dat die kosten € 2,50 per transactie zijn.

a

Hoeveel betaal je bij deze koers en deze transactiekosten voor DKK 600,00?

b

En als je twee keer zoveel Deense Kronen wilt, betaal je dan ook twee keer zoveel?

c

Noem de kosten voor het kopen van Deens Kronen `E` (in € ) en het aantal Deense Kronen `D` . Welke formule geldt er dan? En hoe ziet de bijbehorende grafiek er uit?

verder | terug