Lineair en hyperbolisch > Omgekeerd evenredig
123456Omgekeerd evenredig

Verkennen

Opgave V1

Je rijdt met de auto `16` km over de snelweg. Hoe sneller je (gemiddeld) rijdt, hoe korter je over die `16` km doet: rijd je (gemiddeld) twee keer zo snel, dan heb je de helft van de reistijd nodig.

a

Als je `16` km met `120` km/uur rijdt, hoe lang doe je daar dan over? Geef je antwoord eerst in uren en dan in minuten.

b

Als je `16` km met `60` km/uur rijdt, hoe lang doe je daar dan over? Geef je antwoord eerst in uren en dan in minuten.

Noem de snelheid in km/uur `v` en de reistijd in uren `t` .

c

Waarom is hier geen sprake van een recht evenredig verband?

d

Welke formule geeft het verband tussen `t` en `v` weer?

Opgave V2

Van een rechthoek is de oppervlakte `24` m2.

a

Hoe groot is de breedte als de lengte `8` m is?

b

Hoe groot is de breedte als de lengte `4` m is?

c

Hoe groot is de breedte als de lengte `x` m is?

d

Waarom wordt een verband zoals dat tussen de lengte en de breedte van een rechthoek met oppervlakte `24` m2 wel "omgekeerd evenredig" genoemd?

verder | terug