Kwadratische verbanden > Kwadratische verbanden
123456Kwadratische verbanden

Verkennen

Opgave V1

Een voorbeeld van een kwadraat is de oppervlakte van een vierkant. Als de zijde een lengte `x` heeft, is de oppervlakte `y` gegeven door `y = x^2` .

a

Vul de volgende tabel in.

`x` `0` `1` `2` `3` `4` `5` `6`
`y`              
b

Stel je eens voor dat `x` ook negatief zou kunnen zijn. (Bij een vierkant gaat dat niet.) En vul nu deze tabel in.

`x` `text(-)1` `text(-)2` `text(-)3` `text(-)4` `text(-)5` `text(-)6`
`y`            
c

Teken een grafiek van `y` afhankelijk van `x` waarbij `x` loopt vanaf `text(-)4` tot en met `4` . (Verbind de punten uit beide tabellen tot een vloeiende lijn.)

Hopelijk vraag je jezelf af waarom je hier niet gewoon de punten uit de tabel door (rechte) lijnstukjes met elkaar verbindt.

d

Welke waarde heeft `y` als `x = 2,5` volgens de formule? En welke waarde zou dat zijn als je de grafiek uit (rechte) lijnstukjes laat bestaan?

verder | terug