Kwadratische verbanden > Kwadratische verbanden
12345Kwadratische verbanden

Inleiding

Dit is een kenmerkende gebogen vorm. In sommige bouwwerken kom je dergelijke bogen tegen. Je spreekt van een parabool, van het Griekse παραβολή, wat "vergelijking" betekent.

Ook in de sport kom je (bij benadering, vanwege de luchtweerstand) parabolen tegen in de banen van voorwerpen die worden geworpen, getrapt, of afgeschoten. Maar dan meestal ondersteboven...

Je leert in dit onderwerp:

  • herkennen dat een formule van de vorm een kwadratisch verband beschrijft en daaruit de top en de vorm van grafiek van de bijbehorende parabool (berg- of dalparabool) afleiden;

  • grafieken bij kwadratische verbanden tekenen en die gebruiken bij het oplossen van kwadratische vergelijkingen.

Voorkennis:

  • de begrippen formule, grootheid, (letter)variabele, eenheid, substitueren (invullen) en vergelijking;

  • formules en grafieken bij recht evenredige, lineaire, omgekeerd evenredige en hyperbolische verbanden maken en gebruiken;

  • grafieken bij formules maken en vergelijkingen oplossen met behulp van de balansmethode.

verder | terug