Kwadratische verbanden > Terugrekenen
12345Terugrekenen

Inleiding

Ook bij kwadratische verbanden wil je vaak weten welke invoerwaarden er bij bepaalde uitkomsten horen. Tot nu toe deed je dat met behulp van grafieken. Maar er bestaan ook rekentechnieken voor. Je hebt daar al eerder kennis mee gemaakt.

Je leert in dit onderwerp:

  • vergelijkingen van de vorm oplossen door terugrekenen of de balansmethode;

  • kwadratische vergelijkingen gebruiken om (een) snijpunt(en) te bepalen.

Voorkennis:

  • herkennen dat een formule van de vorm een kwadratisch verband beschrijft en daaruit de top en de vorm van grafiek van de bijbehorende parabool (berg- of dalparabool) afleiden;

  • grafieken bij kwadratische verbanden tekenen en die gebruiken bij het oplossen van kwadratische vergelijkingen;

  • vergelijkingen oplossen met behulp van de balansmethode en terugrekenen (dus ook worteltrekken).

verder | terug