Kwadratische verbanden > Terugrekenen
123456Terugrekenen

Verkennen

Opgave V1

Bekijk de applet: eenvoudige kwadratische vergelijkingen

Hier zie je een grafiek bij de formule `y=x^2` .

De eenvoudigste formule voor een kwadratisch verband is `y=x^2` .
Daarbij kun je vergelijkingen krijgen zoals `x^2=9` , `x^2=8` , `x^2=0` , `x^2=text(-)3` , enzovoorts.
In de applet kun je de oplossing zien van dergelijke vergelijkingen. Ze hebben de vorm `x^2=p` .

a

Welke oplossing heeft de vergelijking `x^2=9` ?

b

Welke exacte oplossing heeft de vergelijking `x^2=8` ?

c

Welke oplossing heeft de vergelijking `x^2=0` ?

d

Welke oplossing heeft de vergelijking `x^2=text(-)3` ?

e

De oplossing van de vergelijking `x^2=p` kan uit meerdere waarden voor `x` bestaan. Uit hoeveel maximaal? En wat betekent dit voor `p` ?

verder | terug