Kwadratische verbanden > Kwadraat afsplitsen
12345Kwadraat afsplitsen

Inleiding

Ook bij kwadratische verbanden wil je vaak weten welke invoerwaarden er bij bepaalde uitkomsten horen. Je hebt met enkele rekentechnieken eerder kennis gemaakt. Nu ga je leren een kwadraat af te splitsen.

Je leert in dit onderwerp:

  • bij formules van de vorm een kwadraat afsplitsen;

  • de top van een parabool bepalen door in de bijbehorende formule een kwadraat af te splitsen.

Voorkennis:

  • herkennen dat een formule van de vorm een kwadratisch verband beschrijft en daaruit de top en de vorm van grafiek van de bijbehorende parabool (berg- of dalparabool) afleiden;

  • vergelijkingen van de vorm oplossen door terugrekenen of de balansmethode;

  • kwadratische vergelijkingen gebruiken om (een) snijpunt(en) te bepalen.

verder | terug