Kwadratische verbanden > Kwadraat afsplitsen
123456Kwadraat afsplitsen

Verkennen

Opgave V1

Aan een tennistoernooi doen `n` deelnemers mee. Ze spelen allemaal precies twee keer tegen elkaar, dus het aantal wedstrijden is `w = n(n - 1) = n^2 - n` .

a

Is hier sprake van een kwadratisch verband? Licht je antwoord toe.

b

Laat zien dat de formule `w = (n - 0,5)^2 - 0,25` hetzelfde verband beschrijft.

c

Waarom weet je nu zeker dat het om een kwadratisch verband gaat tussen `w` en `n` ?

verder | terug