Kwadratische verbanden > Vergelijkingen
12345Vergelijkingen

Inleiding

Ook bij kwadratische verbanden wil je vaak weten welke invoerwaarden er bij bepaalde uitkomsten horen. Je hebt met enkele rekentechnieken eerder kennis gemaakt. Nu ga je deze technieken gebruiken bij het oplossen van kwadratische vergelijkingen.

Je leert in dit onderwerp:

  • kwadratische vergelijkingen systematisch oplossen.

Voorkennis:

  • herkennen dat een formule van de vorm een kwadratisch verband beschrijft en daaruit de top en de vorm van grafiek van de bijbehorende parabool (berg- of dalparabool) afleiden;

  • bij formules van de vorm een kwadraat afsplitsen;

  • kwadratische vergelijkingen oplossen door kwadraat afsplitsen en terugrekenen of de balansmethode;

  • kwadratische vergelijkingen gebruiken om (een) snijpunt(en) te bepalen.

verder | terug