Kwadratische verbanden > Ontbinden in factoren
123456Ontbinden in factoren

Verkennen

Opgave V1

Van deze rechthoek is de lengte `2` groter dan de breedte. De oppervlakte ervan is `63` cm2.

a

Bepaal de lengte en de breedte van deze rechthoek door proberen.

Het proberen lukt hier vrij gemakkelijk omdat er om gehele getallen uitkomen.

b

Kun je zo'n vergelijking oplossen door proberen als er geen gehele getallen uitkomen?

Een andere aanpak is het opstellen van een vergelijking. Je voert dan bijvoorbeeld voor de breedte de letter `x` in.

c

Welke vergelijking kun je dan opstellen?

d

Kun je die vergelijking oplossen?

verder | terug