Exponentiële verbanden > Groeifactoren
123456Groeifactoren

Verkennen

Opgave V1

Een kaars heeft een lengte van `30` cm. Ieder uur wordt de kaars `3` cm korter.

a

Vul de tabel verder in.

tijd (in uren) `0` `1` `2` `3` `4` `5` `6` `7` `8` `9` `10`
lengte kaars (in cm) `30`                    
b

Na hoeveel uur is de kaars opgebrand?

Opgave V2

Je hebt op 1 januari 2015 een bedrag van € 750,00 op je spaarrekening staan, het hele jaar komt er niets bij. Je krijgt op deze spaarrekening `1,4` % rente.

a

Hoeveel euro krijg je er op 1 januari 2016 bij vanwege de rente?

b

Hoeveel geld heb je op 1 januari 2016 in totaal op je rekening staan?

c

De rente blijft gelijk en je haalt niets van je spaarrekening af en er komt verder ook niets bij. Hoeveel euro krijg je er op 1 januari 2017 bij?

d

Leg uit waarom je antwoord bij vraag a niet hetzelfde is als bij vraag c.

verder | terug