Exponentiële verbanden > Groeifactoren
123456Groeifactoren

Inleiding

Soms nemen hoeveelheden gelijkmatig toe of af. Dat heet lineaire groei.

Maar soms neemt een hoeveelheid met de tijd steeds sterker toe of steeds langzamer af. Een bekend voorbeeld is de groei van het aantal mensen op aarde. Die groei lijkt nog wel steeds sneller te gaan.

Je leert in dit onderwerp:

  • herkennen wanneer er sprake is van lineaire groei en wanneer er sprake is van exponentiële groei;

  • bij exponentiële groei de groeifactor per tijdseenheid afleiden uit de gegevens en daarmee verder rekenen.

Voorkennis:

  • de begrippen formule, grootheid, (letter)variabele, eenheid, substitueren (invullen) en vergelijking;

  • formules en grafieken bij lineaire verbanden maken en gebruiken;

  • grafieken bij formules maken en vergelijkingen oplossen met behulp van de balansmethode.

verder | terug