Exponentiële verbanden > Groeipercentages
123456Groeipercentages

Inleiding

Tussen groeifactoren en groeipercentages kun je heen en weer rekenen.
Eigenlijk zegt dit plaatje alles.

Je leert in dit onderwerp:

  • de groeifactor bepalen bij een procentuele toename en omgekeerd;

  • rekenen met procentuele toenames en/of groeifactoren.

Voorkennis:

  • de begrippen formule, grootheid, (letter)variabele, eenheid, substitueren (invullen) en vergelijking;

  • formules en grafieken bij lineaire verbanden maken en gebruiken;

  • herkennen wanneer er sprake is van lineaire groei en wanneer er sprake is van exponentiële groei;

  • bij exponentiële groei de groeifactor per tijdseenheid afleiden uit de gegevens en daarmee verder rekenen.

verder | terug