Exponentiële verbanden > Exponentiële groei
123456Exponentiële groei

Verkennen

Opgave V1

Je hebt op 1 januari 2015 een bedrag van € 750,00 op je spaarrekening staan, het hele jaar komt er niets bij. Je krijgt op deze spaarrekening `1,4` % rente.

a

In de vorige paragrafen heb je al berekend hoeveel geld er op 1 januari 2016 en op 1 januari 2017 op je bankrekening staat. Schrijf de twee berekeningen die daarbij horen eens onder elkaar, en zet die voor 1 januari 2018 er ook onder. 

b

Wat blijft er bij de drie berekeningen steeds hetzelfde?

c

In een formule blijven de getallen staan die steeds hetzelfde zijn. Getallen die steeds veranderen noemen we "variabelen" , deze krijgen in een formule een letter.

Probeer een formule te maken waarmee je het bedrag op je spaarrekening kunt berekenen.

verder | terug