Exponentiële verbanden > Exponentiële groei
123456Exponentiële groei

Inleiding

Bij exponentiële groei horen grafieken die er steeds ongeveer hetzelfde uitzien. En bij die grafieken passen dan weer formules die erg op elkaar lijken. Daar ga je nu mee werken.

Je leert in dit onderwerp:

  • formules opstellen bij exponentiële groei en daarmee rekenen;

  • grafieken maken bij exponentiële groei en er conclusies uit trekken.

Voorkennis:

  • de begrippen formule, grootheid, (letter)variabele, eenheid, substitueren (invullen) en vergelijking;

  • herkennen wanneer er sprake is van lineaire groei en wanneer er sprake is van exponentiële groei;

  • bij exponentiële groei de groeifactor en het groeipercentage per tijdseenheid afleiden uit de gegevens en daarmee verder rekenen.

verder | terug