Exponentiële verbanden > Exponentieel verval
123456Exponentieel verval

Inleiding

Behalve exponentiële groei bestaat er ook exponentiële afname, ofwel exponentieel verval. Ook de grafieken daarbij zien er steeds ongeveer hetzelfde uit. Maar de groeifactoren bij nu kleiner dan , omdat de uitkomsten steeds kleiner worden. Daar ga je nu mee werken.

Je leert in dit onderwerp:

  • formules opstellen bij exponentieel verval en daarmee rekenen;

  • grafieken maken bij exponentieel verval en er conclusies uit trekken.

Voorkennis:

  • de begrippen formule, grootheid, (letter)variabele, eenheid, substitueren (invullen) en vergelijking;

  • herkennen wanneer er sprake is van lineaire groei en wanneer er sprake is van exponentiële groei;

  • bij exponentiële groei de groeifactor en het groeipercentage per tijdseenheid afleiden uit de gegevens;

  • formules en grafieken opstellen bij exponentiële groei en daarmee rekenen.

verder | terug