Exponentiële verbanden > Vergelijkingen
123456Vergelijkingen

Verkennen

Opgave V1

Van een bedreigde diersoort in het wild is een formule gemaakt waarmee je per jaar `t` kunt berekenen hoeveel dieren `D` er nog zijn. `D=4450*0,89^t` met `t=0` in 2007.

Hier zie je de bijbehorende grafiek.

a

Na hoeveel jaar is het aantal dieren gehalveerd?

b

Hoe ben je aan dat antwoord gekomen?

c

Na hoeveel jaar is er nog minder dan `25%` van de dieren over?

Bekijk de vergelijking  `4450*0,89^t=1235` .

d

Op welke vraag geeft de oplossing van de vergelijking een antwoord?

e

Wat is het antwoord op die vraag?

f

Leg uit waar je de oplossing van deze vergelijking in de grafiek kunt vinden.

verder | terug