Exponentiële verbanden > Vergelijkingen
123456Vergelijkingen

Inleiding

Vaak kun je door aflezen van de grafiek de tijd schatten die hoort bij een bepaalde waarde. Maar soms wil je nauwkeuriger antwoorden. Bij het oplossen van een exponentiële vergelijking kun je gebruik maken van de inklemmethode.

Je leert in dit onderwerp:

  • vergelijkingen met exponentiële verbanden oplossen met behulp van inklemmen.

Voorkennis:

  • een vergelijking oplossen met behulp van de inklemmethode;

  • herkennen wanneer er sprake is van lineaire groei en wanneer er sprake is van exponentiële groei;

  • bij exponentiële groei/verval de groeifactor en het groeipercentage per tijdseenheid afleiden uit de gegevens;

  • formules en grafieken opstellen bij exponentiële groei/verval en daarmee rekenen.

verder | terug