Diagrammen > Frequentietabel
123456Frequentietabel

Inleiding

Soms wil je resultaten met elkaar kunnen vergelijken. Maar dat is niet altijd eenvoudig. Hoe kun je bijvoorbeeld de cijfers voor engels vergelijken met die voor wiskunde? Of de cijfers van wiskunde in B1J vergelijken met die in B1H?

Je leert in dit onderwerp:

  • een frequentietabel maken;
  • relatieve frequentietabellen gebruiken om gegevens te vergelijken;
  • een kruistabel (tweedimensionale frequentietabel) maken en gebruiken om gegevens te vergelijken.

Voorkennis:

  • getallen gebruiken om te tellen en te rekenen;

  • het (gewogen) gemiddelde uitrekenen van een serie getallen.

verder | terug