Diagrammen > Beelddiagram en lijndiagram
123456Beelddiagram en lijndiagram

Inleiding

Informatie kun je vaak overzichtelijk weergeven in afbeeldingen. Deze figuur bijvoorbeeld geeft informatie over fietsen in enkele Europese landen. (Er waren ten tijde van deze figuur nog geen e-bikes.) Bekijk maar eens goed welke informatie de figuur te bieden heeft.

Je leert in dit onderwerp:

  • informatie aflezen uit een beelddiagram;
  • een staafdiagram maken en interpreteren;
  • een lijndiagram maken en interpreteren;

Voorkennis:

  • getallen gebruiken om te tellen en te rekenen;

  • het (gewogen) gemiddelde uitrekenen van een serie getallen;

  • werken met (relatieve) frequentietabellen.

verder | terug