Diagrammen > Cirkeldiagram en steelbladdiagram
123456Cirkeldiagram en steelbladdiagram

Inleiding

Je hebt leren werken met beelddiagrammen, lijndiagrammen en staafdiagrammen.
Maar er bestaan ook nog andere soorten diagrammen.
Hiernaast zie je een cirkeldiagram.

Je leert in dit onderwerp:

  • een (dubbel) steelbladdiagram maken en interpreteren;
  • een cirkeldiagram maken en interpreteren.

Voorkennis:

  • het (gewogen) gemiddelde uitrekenen van een serie getallen;

  • werken met (relatieve) frequentietabellen;

  • lijn-, staaf- en beelddiagrammen maken en interpreteren.

verder | terug