Statistiek > Centrummaten
123456Centrummaten

Verkennen

Opgave V1

Je ziet hier de rapportcijfers voor engels in B1H.

4 5 7 5 10 9 8 4 6 6 7 7 8 3 7
6 6 7 7 9 7 6 7 6 6 8 7 7 8
a

Bereken het gemiddelde van de klas in één decimaal nauwkeurig vanuit de gegeven cijfers.

b

Bereken dit gemiddelde nog eens, maar nu nadat je eerst een frequentietabel hebt gemaakt.

c

Welk cijfer komt het meest voor engels voor in B1H?

d

Welke tabel geeft de leerlingen van B1H het beste beeld over de behaalde cijfers, het gemiddelde en het cijfer dat het vaakst voor komt? De eerste tabel, of de frequentietabel?

Opgave V2

In 2011 was het gemiddelde inkomen per huishouden € 42800,00. In datzelfde jaar was het modale inkomen per huishouden € 32500,00.

a

Wat betekent modaal inkomen?

b

Wat betekent het dat het gemiddelde inkomen hoger is dan het modale inkomen?

c

Welke van beide getallen geeft volgens jou het beste weer hoe het met de inkomens in Nederland zit?

verder | terug