Figuren > Lijn, lijnstuk, punt
1234567Lijn, lijnstuk, punt

Inleiding

Bij het tekenen van figuren gebruik je een potlood en een geodriehoek. Vaak tekenen je punten en lijnen en soms worden dat ingewikkelde figuren. In de wiskunde zijn er verschillen tussen lijn, halve lijn en lijnstuk en gebruik je termen als "evenwijdig" en "loodrecht" . Op een geodriehoek zie je dergelijke lijnen.

Je leert in dit onderwerp:

  • onderscheid maken tussen een lijn, een lijnstuk en een punt;

  • de ligging van lijnen ten opzichte van elkaar beschrijven met de begrippen: snijdend, snijpunt, loodrecht en evenwijdig;

  • het snijpunt van twee (of meer) lijnen bepalen.

Voorkennis:

  • werken met potlood en liniaal (en gum).

verder | terug