Figuren > Coördinaten
1234567Coördinaten

Verkennen

Opgave V1

Je ziet een bord met daarop een rooster. Elk roostervierkantje is `5` cm bij `5` cm.

a

Hoe zou je op zo'n bord de plek van een roostervierkantje kunnen aanduiden?

b

Hoe zou je op zo'n bord een punt kunnen aanduiden?

verder | terug