Hoeken > Hoeken berekenen
123456Hoeken berekenen

Verkennen

Opgave V1

Je ziet een klok met een minutenwijzer (de lange wijzer) en een urenwijzer. De klok staat op 2.00 uur.

a

Hoe groot is de hoek die de minutenwijzer en de urenwijzer met elkaar maken?

b

Eigenlijk zijn er twee antwoorden mogelijk. Hoe zit dat?

c

Noem twee tijdstippen waarbij de kleinste hoek tussen beide wijzers `90` ° is.

verder | terug