Omtrek, oppervlakte en inhoud > Oppervlakte en oppervlaktematen
1234567Oppervlakte en oppervlaktematen

Verkennen

Opgave V1

Bekijk het roosterbord.

a

Hoeveel roosterhokjes zie je op dit bord?

b

Elk roosterhokje is `5` cm bij `5` cm. Hoeveel bedraagt de oppervlakte van het roosterbord?

Opgave V2

Een manier om de oppervlakte van een voorwerp te bepalen, is er een rooster op te leggen en dan de roosterhokjes te tellen.

Hoeveel bedraagt de oppervlakte van deze letter E?

verder | terug