Omtrek, oppervlakte en inhoud > Inhoudsmaten
1234567Inhoudsmaten

Verkennen

Opgave V1

Dit is een kubus met ribben van `1` m lengte.

a

Hoeveel bedraagt de inhoud ervan?

b

Kun je de naam "kubieke meter" als eenheid van inhoud verklaren?

c

In hoeveel kleinere kubussen is deze kubieke meter verdeeld?

d

Leg uit dat `1` dm³ `= 0,001` m³.

verder | terug