Rekenen > Machten
1234567Machten

Verkennen

Opgave V1

Als je een A4-blaadje dubbelvouwt, krijg je twee lagen papier. Als je het blad nog een keer dubbelvouwt, krijg je vier lagen papier. Hoeveel lagen papier krijg je als je het blad vijf keer hebt opgevouwen?

Opgave V2

Vierkanten bestaan altijd uit zijden die even lang zijn.
Voor deze opgave hoef je uitsluitend te rekenen met zijden die bestaan uit gehele getallen. Zoals je weet bereken je de oppervlakte van een vierkant door de afmetingen van de twee zijden met elkaar te vermenigvuldigen.

Welke afmetingen hebben de zijden van het grootste vierkant dat een oppervlakte heeft van minder dan `100000` ? En welke afmetingen heeft het kleinste vierkant dat een oppervlakte heeft van meer dan `100000` ?

verder | terug