Verhoudingen > Procenten
1234567Procenten

Verkennen

Opgave V1

In het jaar 2000 gaf Nederland volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) 5,5% van de totale uitgaven (overheid, bedrijven, instellingen en huishoudens samen) aan onderwijs uit.

a

Leg uit hoeveel euro per uitgave van € 100,00 besteed werd aan onderwijs.

b

Welk deel van elke euro van de totale Nederlandse uitgaven ging dat jaar naar het onderwijs?

verder | terug