Verhoudingen > Procenten eraf/erbij
1234567Procenten eraf/erbij

Verkennen

Opgave V1

Rijwielhandel De Rijwiel Specialist geeft tijdens de feestweek 40% korting. Daar is een scooter van € 1600,00 te koop. De korting gaat er nog af.

a

Op hoeveel procent stel je de oude prijs?

b

Hoeveel procent is de nieuwe prijs als er 40% korting wordt gegeven?

c

Wat is nu de prijs van de scooter die jij moet betalen, als er 40% korting op wordt gegeven?

d

Bereken de nieuwe prijs voor een scooter van € 1800,00, als er 40% korting wordt gegeven.

Opgave V2

De rijwielhandel heeft het afgelopen jaar € `120000,00` winst gemaakt. De verwachting is, dat de winst dit jaar 15% hoger zal uitvallen.

a

Als je de winst van het afgelopen jaar op 100% stelt, hoeveel procent zal de winst dan dit jaar naar verwachting zijn?

b

Bereken de verwachte winst van dit jaar.

c

Als de rijwielhandelaar verwacht dat de winst het volgende jaar opnieuw met 15% zal toenemen, hoeveel is de winst dan over het volgende jaar? Schrijf je berekening op.

verder | terug