Negatieve getallen > Wat is negatief?
123456Wat is negatief?

Inleiding

Je ziet hier de waterstand in Hoorn. Hij wordt gemeten ten opzichte van NAP (Normaal Amsterdams Peil).

De waterstanden lijk naar beneden toe op te lopen. Dat is echter niet zo: deze waterstanden zijn negatief, want ze liggen onder NAP. Hoe lager, hoe verder onder NAP.

Je leert in dit onderwerp:

  • wat een negatief getal is en een negatief getal als tegengestelde van een positief getal herkennen;

  • de getallenlijn uitbreiden met negatieve getallen.

Voorkennis:

  • rekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) met decimale getallen en met breuken en alle begrippen die daarbij horen.

verder | terug