Machten en wortels > Kwadraten
1234567Kwadraten

Verkennen

Opgave V1

De oppervlakte van een vierkant bereken je door de lengte van zijde met zichzelf te vermenigvuldigen.

a

Hoe groot is de oppervlakte van dit vierkant?

b

Hoeveel bedragen de afmetingen van een vierkant met een oppervlakte van `441` eenheden?

c

Waarom wordt de oppervlakte-eenheid vierkante meter geschreven als m2?

Opgave V2

Bekijk alleen vierkanten met gehele getallen als lengtes van de zijden.

Welke afmetingen heeft het grootste vierkant dat een oppervlakte heeft van minder dan `100000` ? En het kleinste vierkant dat een oppervlakte heeft van meer dan `100000` ?

verder | terug