Machten en wortels > Wortels
1234567Wortels

Verkennen

Opgave V1

Een probleem uit de Oudheid was het verdubbelen van een vierkant. Hier zie je hoe een vierkant wordt verdubbeld: de oppervlakte van vierkant `PQRS` is het dubbele van de oppervlakte van vierkant `ABCD` . De oppervlakte van `ABCD` is `1` cm2.

a

Hoe groot is de oppervlakte van vierkant `PQRS` ?

b

Hoe lang is elke zijde van vierkant `PQRS` ? Geef een benadering in twee decimalen nauwkeurig.

c

Leg uit waarom de lengte van de zijde `PQRS` geen geheel getal is.

verder | terug