Machten en wortels > Wortelrekenen
1234567Wortelrekenen

Verkennen

Opgave V1

Je ziet hier hoe je van negen vierkanten met een oppervlakte van `2` cm2 één groter vierkant kunt maken.

a

Hoe groot is de oppervlakte van het grote vierkant?

b

Hoe lang is elke zijde van het grote vierkant?

c

Leg uit hoe je vanuit de lengtes van de zijden van het grote vierkant de oppervlakte ervan kunt berekenen.

verder | terug