Machten en wortels > Wetenschappelijke notatie
1234567Wetenschappelijke notatie

Verkennen

Opgave V1

Wij werken met getallen in het tientallig stelsel. We hebben dus tientallen, honderdtallen, duizendtallen, enzovoorts. Dat zijn allemaal machten van `10` . Dus kun je getallen schrijven als machten van `10` . Zo is `1234 =1 *10^3+2 *10^2+3 *10^1+4*10^0` .

Op de website van het C.B.S. staat een bevolkingsteller. Nederland telde 16.912.439 inwoners op 1 februari 2015 om 14:37:15 uur.

Schrijf dit getal in het tientallig stelsel met machten van `10` .

Opgave V2

Onze planeet Aarde heeft (ongeveer) de vorm van een bol. De omtrek van die bol is de lengte van de evenaar en bedraagt `40000` km.

a

Hoeveel mm is `1` km? En hoeveel mm is dus de omtrek van de Aarde?

b

Je had voor de berekening bij a natuurlijk geen rekenmachine nodig. Maar doe hem eens op je rekenmachine. Waarschijnlijk krijg je als antwoord `4 *10^10` . (Of iets wat dit moet voorstellen zoals 4E10.)
Leg uit waarom dit hetzelfde is als jouw antwoord bij b.

c

Waarom is het beter om `4 *10^10` te schrijven dan `40000000000` ?

d

Voor getallen met veel nullen worden ook wel woorden als miljoen en miljard en dergelijke gebruikt. `1` miljoen hetzelfde als `1 *10^6` . Hoeveel is `1` miljard?

verder | terug