Machten en wortels > Soorten getallen
1234567Soorten getallen

Verkennen

Opgave V1

De Oude Grieken kenden geen cijfers en het tientallig stelsel was ze onbekend, ze gebruikten letters om getallen weer te geven. De Romeinen gebruikten ook letters om getallen weer te geven, hoewel ze "Romeinse cijfers" genoemd worden. Tot ver in de Middeleeuwen waren deze Romeinse cijfers in Europa de enige manier om getallen weer te geven.
De Romeinse cijfers bestaan uit de symbolen I voor `1` , V voor `5` , X voor `10` , L voor `50` , C voor `100` , D voor `500` en M voor `1000` .
De eerste tien getallen zijn I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X.

a

Hoe wordt `4` voorgesteld in Romeinse cijfers?

b

Hoe zou `24` er in Romeinse cijfers uitzien?

c

Welk getal is MDCCXXIX? En hoe ziet `1999` er uit?

De Romeinen hadden geen symbool voor `0` omdat hun systeem voor getallen geen positiestelsel is. Het tientallig stelsel dat we nu gebruiken is wel een positiestelsel.

d

Probeer uit te leggen wat het verschil is.

e

Wat is het nadeel van de Romeinse cijfers?

f

Waarom is bij een positiestelsel een `0` nodig?

verder | terug