Negatieve getallen > Negatieve getallen aftrekken
123456Negatieve getallen aftrekken

Inleiding

Nu je negatieve getallen hebt leren kennen, wil je er ook mee kunnen rekenen. Om je dat goed te kunnen voorstellen moet je je beweging langs de getallenlijn voorstellen, bijvoorbeeld met behulp van een motortje dat kan blazen (optellen) en zuigen (aftrekken) en de standen omhoog (positief) en omlaag (negatief) kent.

Je leert in dit onderwerp:

  • optellen en aftrekken met positieve en negatieve getallen.

Voorkennis:

  • rekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) met decimale getallen en met breuken en alle begrippen die daarbij horen;

  • wat een negatief getal is en een negatief getal als tegengestelde van een positief getal herkennen;

  • de getallenlijn uitbreiden met negatieve getallen en optellen met positieve en negatieve getallen.

verder | terug